X
تبلیغات
فکر کن ولی شک نکن چون این هست زندگی ما - hack
 
    


  • قالب سبز
  • قالب سبز
  • قالب سبز

  تبليغات شما در اين محل


درباره وبلاگ

سلام به دوستان من چند سرور جي ام هستم هر كس دوست داره بياد سروري كه جي ام هستم خوشحال ميشم 09360046754

موضوعات

برچسب‌ها

آرشيو مطالب

نويسندگان

پيغام مدير
به وبلاگ فکر کن ولی شک نکن چون این هست زندگی ما خوش آمديد ...
قالب اين وبلاگ با به روزترين امكانات توسط جديترين مرجع قالب ، قالب سبز ساخته شده .
اميد است از وبلاگ من حداكثر استفاده را بريد .
با تشكر مدير : فکر کن ولی شک نکن چون این هست زندگی ما
HACK

Gold Hack - чит на золото World of Warcraft

Категория: Читы

Gold Hack - чит на золото World of Warcraft

Gold Hack - чит на золото World of Warcraft


Мечта любого игрока, играющего в онлайн MMORPG - неограниченное количество золота, и желательно, чтобы его можно было заработать в один клик мышкой без лишних телодвижений, вы выполняя бесконечные квесты, не убивая животных, и не собирая золото по крупицам. Обычно новичку в онлайн MMORPG собранного попервоначалу золота хватает только на дешевые шмотки, дешевое оружие, дешевую броню - то есть, чтобы не откинуть ласты. А ведь хочется купить самую лучшую экипировку, но для этого надо много золота. Вы спросите, что же тогда делать? Решение есть - чит на золото WoW. Девиз разработчика этого чита - "стань богатым в один клик!". По заявлению разработчика, достаточно использовать этот чит, чтобы обогатить себя в игре World of Warcraft!

Внимание: чит на золото для World of Warcraft мною не проверялся на работоспособность, поэтому скачивайте и используйте его только на свой страх и риск! Скачать чит на золото можно по ссылке ниже.


Скачать чит на золото WoW

     نويسنده : حسن حکیمی        دسته : hack        -        بازديد :              
HACK

POMMCheat – Private WoW Server Map Hack

A while back I decided to try World of Warcraft, but I felt like paying monthly to play a game may suck me in too deep, to “get my money’s worth”.

I quickly learned of an open source WoW client compatible MMORPG server called MaNGOS, and that the majority of so-called “private” servers run on it.

The particular server I played on featured a ‘players online’ map, where a world map was shown with markers placed for each player, with a color (red or blue) representing their faction.

Players Online Map

Players Online Map

This is awesome!  A cool feature that can’t be had by the paying customers of Blizzard.

I viewed the source of the page and saw that the map was making an AJAX call to another page with _run appended to it.  A quick visit to that page revealed a javascript function return with some malformed JSON containing all the player data for the map!

Since one of my character’s professions was Herbalism, I was making use of an addon that placed icons on the in-game map to mark known herb locations.  My initial thought was create a WoW addon that could place markers on the map using data from the “Players Online Map” that my server was running.

Unfortunately, Blizzard was smart in designing their addon system, and provided no way for getting outside data on the fly.  It *was* possible to overwrite files in the addon’s directory, but the addon would not have access to the updated on-disk files until it was reloaded, which required a reset of the entire UI.  In short: it wasn’t going to happen this way.

I played around with ideas on how to have a dummy character in the game that constantly barraged me with player data in private messages, but ultimately abandoned it.

I then encountered another challenge: to make this worthwhile, I would have to be able to convert the coordinates from the server (which were for the world map) down to the individual “zones” of the WoW universe.  How would I go about gathering the conversions?  Certainly visiting every zone in the game and recording my position was not the right (or remotely easy) approach.

Remembering that WoW addons are written in LUA and I could view their source, I looked at the code of the herb-locating addon.  It was using a library called Astrolabe that provided World -> Continent -> Zone coordinate offsets!  With this data, I would be able to precisely locate players in zones by just receiving their world map position!

I set out to understand how zone and continent coordinates related to world coordinates…

WoW map zone boundaries on whiteboard

WoW map zone boundaries on whiteboard

…and above shows my Eureka! moment.  I was excited to be working on the map, and could not wait to avoid unnecessary PvP in Stranglethorn Vale.

For ease of development, I decided to make little changes to the web map itself, but rather replace the player data source with a CGI Python script (I just wanted an excuse to try out Python really).

My first version was hackish at best, and looked more like Java in Python clothing (read: disgusting).   All that was left to do was refine the interface, and correct the coordinates by <10 pixels or so – when the server went down.

It turns out there is a ton of rivalry in the Private WoW Server Hosting world, since there is apparently a lot of money to be made selling levels and gear.  A rival server had gotten into our database and well, DROPed it.  Of course there was no backup.  I was bummed about losing my level 38 Warrior, but considered it a chance to try a new class.  At least I still had the map to work on.

I was wrong.  With the server being down, the admins decided to overhaul the website while they were at restoring it, and left out the Players Online Map in the redesign.  My motivation to play again and work on the map died right there.

It wasn’t until writing this project page about a year later that I revisted, and ultimately decided to rewrite, the code at the heart of my map hack.  It is still not perfect but I replaced a lot of ugly code with a smaller amount of ugly code.  A giant list of dictionaries containing all the coordinate offset data was replace by an sqlite database.  The malformed JSON is now corrected and parsed using the json module.  The crazy nested loops are now list comprehensions or lambdas.

I had a lot of fun initially designing and writing this, and thouroghly enjoyed revisiting it.  If you want to, you can check out the last revision of the map hack here: POMMCheat.  Be warned, it is buggy, and the target private WoW server may no longer be around.  Try clicking a player without unicode characters in their name (I know, I’m terrible).

If you wish to view the source, check it out on github.

UPDATE: looks like the new version of POMM is made with Flash, and has all the functionality of my hack!  Check out a running copy on bc.uz.

     نويسنده : حسن حکیمی        دسته : hack        -        بازديد :              
HACK

For More WOW Hacks, World of Warcraft Hacks, WOW Hack Visit TaultUnleashed.com

When World of Warcraft first came out there was a program called cosmos. This program was deemed one of the first World of Warcraft Hacks. This WOW Hack enabled players to do a variety of things from inside the game. A few of these WOW Hacks enabled by this program where so damaging on the game economy that warden was created just to stop the programs that spawned from cosmos.

One of the most famous wow hacks was BWH. BWH was basically a teleportation program. When used correctly BWH would allow a player to instantly travel anywhere in the game, and if set up correctly with a WOW Macro you could make hundreds of gold a day. With BWH you could actually teleport to areas where Mobs could hit you and easily train up your skills on them. BWH was proven to be the first server teleportation Hack until warden was modified to find it as well. Now if a player uses BWH they have about a 95% chance of being banned in their first month using the program. BWH has become null and void.

The second major World of Warcraft Hack released was syndrome. Syndrome was much alike BWH but it also had special technology that made it near impossible for Warden to find it. Syndrome was much like BWH a teleportation program as well. However warden did not find syndrome until a player named chad had a friend reverse code syndrome and publicly release the code. With the code released blizzard used warden to find for syndrome and due to that players actions syndrome was also canceled.

Some people use thier wow hacks in conjunction with World of Warcraft Macros to allow them not only to exploit something in the game but do it over and over again gaining those perks constantly. Or for example players might use a world of warcraft hack to exploit the World of Warcraft Map to show you hidden players. Using hacks in wow are easy all you need to do is use your World of Warcraft player creation to make your toon then start enjoying the perks.


Age of Conan Bots AOC Bots Radar
So Do You Want WOW Hacks, World of Warcraft Hacks, WOW Hack Click Below Now

WOW World of Warcraft Cheats Bots Guides and Hacks

Site and Contests Copyright 2003-2007 All Rights Reserved All information is for intellectual information If you are associated with any gaming company please leave now. SiteMap Buy / Sell MMORPG Items / Accounts MMORPG Bots TaultUnleashed Private Servers Warhammer Online Bots MMORPG Forums

TOP50 - Toplista: Gry Internetowe Gamers Exchange Maven
     نويسنده : حسن حکیمی        دسته : hack        -        بازديد :              


لينک هاي روزانه

امكانات وبلاگ
Their Name:
Their Email:
Your Name:
Your Email:

Free JavaScripts provided
by The Salar Weblog